A A A

Rury

 

- instalacyjne czarne ze szwem

- instalacyjne ocynkowane ze szwem

- precyzyjne bez szwu

- przewodowe bez szwu